kurs języka & language course
Nauczanie, korepetycje lub po prostu konwersacje w języku angielskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pragną nauczyć się języka lub go doszlifować w sposób praktyczny wykorzystując „prawdziwy” język dnia codziennego używany w krajach angielskojęzycznych. Nauczyciel, któremu powierzysz swoją edukację językową spędził ponad dwie dekady życia na wyspach brytyjskich....i nie tylko. Nauka polega na metodzie komunikatywnej, w której nacisk kładziony jest na rozmowy a zagadnienia gramatyczne są ich naturalnym następstwem. W rezultacie stwarza to sytuację podobną do tej, z którą spotka się każdy kto studiuje język obcy poza granicami Polski. 

   Lekcje prowadzone są w sposób bezstresowy i skupiają się głównie na konwersacjach, które mają na celu przede wszystkim poszerzanie słownictwa oraz poznawanie realiów świata strefy angielskojęzycznej. Bolączką przeciętnego Polaka jest brak śmiałości w posługiwaniu się zgromadzoną przez lata wiedzą podczas lektoratów języka angielskiego. Moje lekcje mają za zadanie przełamać lody i zachęcić studentów do swobodnego i odważnego prowadzenia konwersacji. Podczas zajęć wykorzystuję także środki multimedialne min. filmy, internet, gazety i czasopisma, które mają na celu uaktywnić różne rodzaje pamięci i przyspieszyć proces nauki języka angielskiego. 

   Lektoraty organizuję dla osób prywatnych i firm z możliwością dojazdu do klienta lub na miejscu w moim własnym domu. Możliwe są także lekcje na odległość poprzez popularne komunikatory takie jak Skype i inne.


Nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców metodą komunikatywną z dala od skomplikowanych i męczących książek gramatycznych . Ponad dwa dziesięciolecia obycia w krajach gdzie język angielski jest językiem oficjalnym pozwala nauczycielowi na świetne wyczucie potrzeb i oczekiwań chętnych zgłębienia niuansów języka polskiego. Wbrew pozorom język polski mimo swej trudnej gramatyki i wymowy staje się coraz bardziej popularny wśród obcokrajowców. Biznes, małżeństwa, przyjaźnie czy po prostu luźne związki towarzyskie powodują, że coraz więcej przybyszów pragnie poznać ten "dziwnie" brzmiący język w stopniu choć komunikatywnym. A że jest to możliwe najlepszym tego przykładem jest kilka znanych twarzy z TV.

Manifo.com - free website building